alongside / przy burcie

http://stryjski.net/dict/a/alongside/

[en] alongside

[pl] przy burcie


Cumowanie jachtu burtą do nabrzeża, kei. Najczęstszy sposób cumowania na wodach pływowych.

zobacz też: