area of operation / obszar pracy

http://stryjski.net/dict/a/area-of-operation/

[en] area of operation

[pl] obszar pracy


Obszar morski wyznaczony dla jachtów i statków by ustalić wymagane dla nich minimalne środki bezpieczeństwa.

Area ISO definicja
0 A bez ograniczeń
1 A 150 mil od bezpiecznego portu
2 B 60 mil od bezpiecznego portu
3 B 20 mil od bezpiecznego portu
4 C 20 mil od bezpiecznego portu, przy dobrej pogodzie i w dzień
5 C 20 mil od wyznaczonego w certyfikacie portu wyjścia, przy dobrej pogodzie i w dzień
6 C 3 mile od wyznaczonego w certyfikacie portu wyjścia i nigdy więcej niż 3 mile od lądu, przy dobrej pogodzie i w dzień

szczegóły: http://www.dft.gov.uk/mca/mgn_280-2.pdf