astern / w tył

http://stryjski.net/dict/a/astern/

[en] astern

[pl] w tył


Płynąć do tyłu. Dosłownie płynąć w kierunku rufy [stern].
Słowa tego używa się także do określenia innego obiektu względem naszego jachtu.