backstay / achtersztag

http://stryjski.net/dict/b/backstay/

[en] backstay

[pl] achtersztag

     baksztag


Stalowa linka - sztag [stay] - biegnąca ze szczytu masztu [mast] do rufy [stern] i podtrzymująca go.

W języku angielskim nie ma rozróżnienia na:

  • achtersztag - jedna linka bagnica z masztu na środek rufy backstay

  • baksztag - dwie liny biegnące z masztu do boków rufy running backstay

zobacz także inne hasła w podkategorii: standing rigging