bear away / odpaść

http://stryjski.net/dict/b/bear-away/

[en] bear away

[pl] odpaść


Zmienić kurs [course] jachtu w kierunku przeciwnym do tego z którego wieje wiatr.

zobacz też: