bearing / pomiar kierunku

http://stryjski.net/dict/b/bearing/

[en] bearing

[pl] pomiar kierunku


Pomiar kierunku do jakiegoś obiektu przy użyciu kompasu ręcznego [hand-bearing compass], podawany w stopniach.