beating / płynąć na wiatr

http://stryjski.net/dict/b/beating/

[en] beating

[pl] płynąć na wiatr


zobacz też: