bilge / zęza

http://stryjski.net/dict/b/bilge/

[en] bilge

[pl] zęza


Miejsce poniżej podłogi w kabinie, gdzie gromadzi się woda.