binnacle / kolumna steru

http://stryjski.net/dict/b/binnacle/

[en] binnacle

[pl] kolumna steru


Kolumna do której przymocowane jest koło sterowe.
Najczęściej znajduje się na niej również kompas i inne przyrządy nawigacyjne.