bollard / poler

http://stryjski.net/dict/b/bollard/

[en] bollard

[pl] poler


Kamienny lub metolowy poler/słupek służący do przywiązania lin cumowniczych [warp].