bosun chair / ławeczka bosmańska

http://stryjski.net/dict/b/bosun-chair/

[en] bosun chair

[pl] ławeczka bosmańska


Przyrząd składający cie najczęściej z deski/ławeczki i uprzęży służący do wciągania kogoś na maszt.

zobacz też: