breast line / cuma ze śródokręcia

http://stryjski.net/dict/b/breast-line/

[en] breast line

[pl] cuma ze śródokręcia


Gdy jach cumuje burtą [alongside] lina trzymająca jacht ze śródokręcia [beam]. Lina powstrzymuje yacht przed oddaleniem się od nabrzeża/pomostu lub innego jachtu jeśli cumujemy do niego [rafting].

Cuma ta ma najczęściej charakter tymczasowy i zastąpiona jest później innymi cumami, lub pomaga jedynie przy odejściu.

zobacz także inne hasła w podkategorii: mooring line