broad reach / baksztag

http://stryjski.net/dict/b/broad-reach/

[en] broad reach

[pl] baksztag


Kursu względem wiatru [point of sail] gdy wiatr wieje z tylnej części śródokręcia [beam].
Na tym kursie jacht płynie pod katem około 120° w stosunku do wiatru.

point of sail D - na rysunku

zobacz także inne hasła w podkategorii: point of sail