buoy / boja

http://stryjski.net/dict/b/buoy/

[en] buoy

[pl] boja

     pława


zobacz: