Captain / kapitan

http://stryjski.net/dict/c/captain/

[en] Captain

[pl] kapitan


Zwyczajowa nazwa określająca osobę prowadzącą statek. W stosunku do statków handlowych i żaglowców bardziej trafne byłoby użycie określenia master.

Użycie słowa captain w stosunku do prowadzącego jacht lub kuter rybacki może być odebrane za przejaw megalomanii i wydać się śmieszne. Bardziej odpowiednie będą skipper bądź yachtmaster.

zobacz też: