certificate / patent żeglarski

http://stryjski.net/dict/c/certificate/

[en] certificate

[pl] patent żeglarski


Dosłownie certyfikat, świadectwo.

W żeglarstwie brytyjskim nie ma odpowiednika patentu [licence] dla żeglarzy, czyli dokumentu formalnie uprawniającego do prowadzenia jednostek określonej wielkości. Certyfikaty wystawiane przez RYA stwierdzają jedynie poziom umiejętności i wiedzy.

certyfikaty RYA:

Odrębnym certyfikatem jest ICC.

Wszystkie wyżej wymienione certyfikaty dotyczą jedynie żeglarstwa morskiego na jachtach. RYA prowadzi odrębny system certyfikatów na wody śródlądowe i żaglówki [dinghy].

Przeczytaj też artykuł poświęcony systemowi szkoleń RYA.