chain plate / wantownik burtowy

http://stryjski.net/dict/c/chain-plate/

[en] chain plate

[pl] wantownik burtowy


Metalowy element wkręcony/wlaminowany w pokład do którego przymocowane są wanty.