clove hitch / wyblinka

http://stryjski.net/dict/c/clove-hitch/

[en] clove hitch

[pl] wyblinka


Węzeł którym najczęściej przymocowuje się odbijacze [fender] do [guardrail]

clove hitch