companionway / zejściówka

http://stryjski.net/dict/c/companionway/

[en] companionway

[pl] zejściówka


Zejście z kokpitu [cockpit] pod pokład.