compass / kompas

http://stryjski.net/dict/c/compass/

[en] compass

[pl] kompas


Przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania kierunku południka magnetycznego. W kompasie wykorzystywane jest zjawisko ustawiania się swobodnie zawieszonego magnesu wzdłuż linii pola magnetycznego.

rodzaje:

zobacz też:

zobacz także inne hasła w podkategorii: navigation equipment