Competent Crew / żeglarz jachtowy

http://stryjski.net/dict/c/competent-crew/

[en] Competent Crew

[pl] żeglarz jachtowy


Pierwszy stopień w systemie szkoleń RYA, odpowiednik polskiego żeglarza jachtowego.
W przeciwieństwie do polskiego odpowiednika jest to stopień wyłącznie morski i jachtowy, i nie ma nic wspólnego z żeglarstwem śródlądowym bądź na żaglówkach [dinghy].

zobacz też: