crash stop / nagłe zatrzymanie jachtu

http://stryjski.net/dict/c/crash-stop/

[en] crash stop

[pl] nagłe zatrzymanie jachtu


Manewr gdy jacht jest szybko zatrzymany i obrócony w kierunku człowieka za burtą [man overboard].