dead ahead / kąt martwy

http://stryjski.net/dict/d/dead-ahead/

[en] dead ahead

[pl] kąt martwy


Kąt martwy. Dosłownie wprost naprzód. Kierunek z którego wieje wiatr gdzie jacht nie jest w stanie płynąć. Na tym kursie jacht znajduje się pod kontem 0° w stosunku do wiatru.

point of sail A - na rysunku

zobacz także inne hasła w podkategorii: point of sail