double sheet bend / węzeł bramszotowy

http://stryjski.net/dict/d/double-sheet-bend/

[en] double sheet bend

[pl] węzeł bramszotowy


Węzeł łączący dwie liny.

double sheet bend

zobacz też: