hasła angielskie: Z

http://stryjski.net/dict/en/z/

Zulu ‒ ‒ • •

I require a tug.