fender board / deska odbojowa

http://stryjski.net/dict/f/fender-board/

[en] fender board

[pl] deska odbojowa


Deska przymocowana do zewnętrznej strony odbijaczy [fender].

Stosuje się je przy cumowaniu przy wysokich betonowych nabrzeżach, lub przy burcie kutrów lub innych statków stalowych. Dodatkowo zabezpiecza burty i odbijacze przed przetarciem.