figure-of-eight / ósemka

http://stryjski.net/dict/f/figure-of-eight/

[en] figure-of-eight

[pl] ósemka


Węzeł zapobiegający wyciągnięciu szota [sheet] lub innej liny z bloczków lub z zacisków [jammer].

figure-of-eight