flake / złożyć, klarować

http://stryjski.net/dict/f/flake/

[en] flake

[pl] złożyć, klarować


Złożyć żagle (albo liny [line], łańcuchy [chain]) składając je w kolejne zakładki.