flares / środki sygnalizacyjne

http://stryjski.net/dict/f/flares/

[en] flares

[pl] środki sygnalizacyjne


Środki pirotechniczne używane w celu zwrócenia na siebie uwagi i/lub zakomunikowania innym że znajdujemy się w sytuacji awaryjnej [distress] i wzywamy pomocy.

Wyróżnia się następujące rodzaje rakiet:

name nazwa zastosowanie wymagana liczba*
red parachute czerwona rakieta wystrzeliwana w powietrze by wezwać pomoc 4
white parachute biała rakieta wystrzeliwana w powietrze by zwrócić na siebie uwagę 0
handheld red ręczna czerwona wzywanie pomocy 6
handheld white ręczna biała zwrócenie na siebie uwagę 0
orange smoke pomarańczowy dym użyta by pomóc odnaleźć jacht z powietrza 2

* podane liczby dla obszarów 2 i 3 [area of operation]

flares

zobacz także inne hasła w podkategorii: safety equipment