foil / likszpara

http://stryjski.net/dict/f/foil/

[en] foil

[pl] likszpara


Plastikowa lub metalowa prowadnica przymocowana do sztagu foka [forestay] mocująca lik przedni [luff] żagla przedniego [headsail].

zobacz też:

zobacz także inne hasła w podkategorii: running rigging