forestay / sztag foka

http://stryjski.net/dict/f/forestay/

[en] forestay

[pl] sztag foka


Stalowa linka - sztag [stay] - biegnąca ze szczytu masztu [mast] do dziobnicy [stem] i podtrzymująca go.
Także podtrzymuje lik przedni [luff] żagla przedniego [headsail].

stay

zobacz także inne hasła w podkategorii: standing rigging