free off / odpaść

http://stryjski.net/dict/f/free-off/

[en] free off

[pl] odpaść


Zmienić kurs [course] jachtu w kierunku przeciwnym do tego z którego wieje wiatr i zluzować [ease] szoty [sheet].

zobacz też: