gooseneck / więźba pięty bomu

http://stryjski.net/dict/g/gooseneck/

[en] gooseneck

[pl] więźba pięty bomu


zobacz także inne hasła w podkategorii: spars