hand-bearing compass / kompas ręczny

http://stryjski.net/dict/h/hand-bearing-compass/

[en] hand-bearing compass

[pl] kompas ręczny


Kompas [compass] ręczny najczęściej wykorzystywany do pomiaru kierunku [bearing] innych obiektów.

zobacz także inne hasła w podkategorii: navigation equipment