hand-rail / poręcz nadburcia

http://stryjski.net/dict/h/hand-rail/

[en] hand-rail

[pl] poręcz nadburcia


Poręcz przymocowana do nadbudówki pomagająca w przejściu na dziób [bow] jachtu.