hank / ślizgacz

http://stryjski.net/dict/h/hank/

[en] hank

[pl] ślizgacz


Klips/zaczep służący do przymocowania żagla przedniego [headsail] do sztagu [forestay].
Także czynność mocowania mocowania żagla przedniego.

zobacz także inne hasła w podkategorii: running rigging