harbour dues / opłaty portowe

http://stryjski.net/dict/h/harbour-dues/

[en] harbour dues

[pl] opłaty portowe