Harbour Master / kapitan portu

http://stryjski.net/dict/h/harbour-master/

[en] Harbour Master

[pl] kapitan portu


Osoba odpowiedzialna za zarządzanie portem, udzielająca statkom zgody wejścia i wyjścia.