hatch / luk

http://stryjski.net/dict/h/hatch/

[en] hatch

[pl] luk


Otwór, klapa w pokładzie [deck] służąca do wejścia pod pokład i wentylacji.