heading / kurs

http://stryjski.net/dict/h/heading/

[en] heading

[pl] kurs


Kierunek który wskazuje dziób [bow] jachtu.

Kierunek ten odpowiada kursowi kompasowemu [compass course], ale może być różny od rzeczywistego kierunku w który jacht się przemieszcza względem ziemi [course over ground] ze względu na prądy morskie [tidal streams] i dryf [leeway].

zobacz także inne hasła w podkategorii: course