hoist / stawiać żagle

http://stryjski.net/dict/h/hoist/

[en] hoist

[pl] stawiać żagle