holding-tank / zbiornika na nieczystości

http://stryjski.net/dict/h/holding-tank/

[en] holding-tank

[pl] zbiornika na nieczystości


Zbiornik na nieczystości z toalety [heads].