jackstay / jumpsztag

http://stryjski.net/dict/j/jackstay/

[en] jackstay

[pl] jumpsztag


Linka lub taśma biegnąca po pokładzie [deck] do której wpina się linę sztormową [lifeline].