kicking strap / obciągacz bomu

http://stryjski.net/dict/k/kicking-strap/

[en] kicking strap

[pl] obciągacz bomu


Lina służąca do pociągnięcia bumu [boom] w dół.

Zabieg ten ma na celu naciągnięcie liku wolnego [leech] grota [mainsail].

zobacz także inne hasła w podkategorii: running rigging