knot / węzeł

http://stryjski.net/dict/k/knot/

[en] knot

[pl] węzeł


Określenie prędkości: mila na godzinę.