landmark / punktu orientacyjny

http://stryjski.net/dict/l/landmark/

[en] landmark

[pl] punktu orientacyjny


Punkt orientacyjny mogący byc pomocnym w nawigacji i zaznaczony na mapach morskich [chart].
Np. wyspa, przylądek, wieża kościoła, most itp.