lee cloth / płótno sztormowe

http://stryjski.net/dict/l/lee-cloth/

[en] lee cloth

[pl] płótno sztormowe


Kawałek mocnego płótna przymocowany do koi [berth] i zapobiegający wypadnięciu w czasie przechyłu.
Spełnia funkcję identyczną do deski sztormowej.