lifeline / lina sztormowa

http://stryjski.net/dict/l/lifeline/

[en] lifeline

[pl] lina sztormowa


Linka zakończona dwoma specjalnymi karabinkami bezpieczeństwa której jeden koniec przypina się do szelek bezpieczeństwa [harness], a drugi do pokładu [deck] np. do jumpsztagu [jackstay].

zobacz także inne hasła w podkategorii: safety equipment