locking turn / obłożyć linę

http://stryjski.net/dict/l/locking-turn/

[en] locking turn

[pl] obłożyć linę


Ostatni skręt liny przy zakładaniu jej na knagę [cleat] zapobiegający jej spadnięciu.

locking turn on cleat