log / dziennik pokładowy

http://stryjski.net/dict/l/log_2/

[en] log

[pl] dziennik pokładowy


Książka służąca do zapisu położenia jachtu i i innych informacji nawigacyjnych.